Ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-Twinning 2013-2014

Τo Σχολείο μας έχει εγγραφεί και συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-Twinning, με το έργο,”TWINBUS” Travel Agency, ΤΤΑ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από το Σχολείο μας,  σχολεία από την Πολωνία, Ρουμανία, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία.

Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τόπους που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί στις χώρες στις οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Δημιουργώντας ένα εικονικό ταξιδιωτικό γραφείο, οι μαθητές θα προσπαθήσουν να προσελκύσουν ξένους επισκέπτες στη χώρα τους. Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος θα  γνωρίσουν και θα παρουσιάσουν αξιόλογα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος/α στη χώρα τους, την ιστορία του τόπου τους, ήθη, έθιμα και παραδόσεις.

Θα έρθουν επίσης σε επαφή με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού. Θα δημιουργήσουν τα δικά τους διαβατήρια, θα εκδώσουν εισιτήρια, θα επισκεφτούν εικονικά μουσεία και γενικά θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν όμορφα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τα αγγλικά τους, αφού η γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά.

Δείτε το ιστολογία του προγράμματος  στην πιο κάτω διεύθυνση.

TWINBUS TTA