Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius 2013-2015

Από τη φετεινή σχολική χρονιά το σχολείο μας εντάχθηκε στο ευρωπαίκό πρόγραμμα Comenius με το σχέδιο “A United Eco Journey Through Europe to the Future” . Η βασική ιδέα του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών,των γονιών τους αλλά και ολόκληρης της κοινότητας γύρω από διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα και η μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος.

Βασικός μας στόχος είναι: Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, το βοηθητικό προσωπικό και η ευρύτερη κοινότητα τη σημασία της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά κυρίως να αντιληφθούν τη σημασία της υιοθέτησης βασικών αρχών αειφόρου κατανάλωσης αγαθών, ως βασικού παράγοντα μείωσης των απορριμμάτων και του οικολογικού μας αποτυπώματος, προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος ευρύτερα.  

Ιστοσελίδα του προγράμματος