Τηλέφωνα άμεσης ανάγκης

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:

24800500

24728768

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

24304322

24800369

 

Α.ΤΗ.Κ:

 24705370

80000197

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ:

24744222

24744656

24744581(FAX)

 

ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

24721666

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:

24744334

24744333

SBA:  24724621

 

Α.Η.Κ.:

24633218

2420400

1800