Σύνδεσμος γονέων

Χαιρετισμός

Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί,

Αγαπητά μας παιδιά,Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετώ εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας την δημιουργία της ιστοσελίδας του! Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Σχολείου μας αναγνωρίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσω σύγχρονων μεθόδων και τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας προχώρησε στην δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Μας δίνετε έτσι η ευκαιρία για συνεχη ενημέρωση των δράσεων και εκδηλώσεων του σχολείου μας.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον Διευθυντή του σχολείου μας κ. Γιώργο Κωνσταντίνου για την πρωτοβουλία του αυτή.

Οι αλλαγές που συντελούνται σε διάφορα επίπεδα στην πατρίδα μας, στον ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνή χώρο δημιουργούν μια σειρά πιέσεων και προκλήσεων που όχι μόνο δεν αφήνουν αμέτοχο το εκπαιδευτικό σύστημα και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αλλά αντίθετα τους προτρέπουν ως ανοικτά συστήματα να αντιδράσουν με ευελιξία για αποτελεσματική και ποιοτική αναβάθμιση. Γονείς και εκπαιδευτικοί  οφείλουμε να συμβάλουμε στο μέγιστο στην προσπάθεια αυτή. Έχουμε όλοι ευθύνη μέσα σε πνέυμα συνεργασίας, να εφοδιάσουμε τα παιδιά μας με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, μα προπαντός με ήθος και αξίες.  Με πίστη και αρετή οφείλουμε να τα απομακρύνουμε από την αρνητική στάση, την αδιαφορία, την επιθετικότητα και την παραβατική συμπεριφορά. Θεωρούμε χρέος μας απέναντι στη μοιρασμένη Κύπρο μας, να της παραδώσουμε πολίτες που να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και να ξέρουν να τα διεκδικούν. Να υπερασπίζονται την πατρίδα με πάθος  και ελεύθερο πνεύμα. Παράλληλα, να συνειδητοποιούν τις υποχρεώσεις και να αναλαμβάνουν με αίσθημα ευθύνης και διάθεση ομαδικότητας και συνεργασίας τις ευθύνες τους απέναντί στη πατρίδα, την οικογένεια, την κοινωνία και τη θρησκεία τους.

Διαχρονικά, οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων μέσα από τον συντονισμό δράσης των μελών τους επιδιώκουν και αναπτύσσουν σχέσεις με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς, τα οργανωμένα σύνολα της τοπικής κοινωνίας και φορείς της εκπαίδευσης για την εξασφάλιση της υγείας, ασφάλειας, ψυχαγωγίας, αγωγής και ακαδημαϊκής προόδου των μαθητών και μαθητριών της Σχολικής τους Μονάδας. Έτσι και ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων σχολείου μας στοχέυει και φέτος μέσω της εθελοντικής προσφοράς των μελών του και σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς  να συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του στην αναβάθμιση του σχολείου μας και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Σκοπός μας και φέτος είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών στο καθημερινό τους έργο, η διοργάνωση εκδηλώσεων, η στήριξη άπορων μαθητών και η συμμετοχή μας σε διάφορα προγράμματα.

Ευχή μας, μέσα από την συνεχή και αγαστή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του σχολείου μας, να πετύχουμε τον κοινό σκοπό μας ώστε να εφοδιαστούν τα παιδιά μας με όλα τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Καλούμε όλους σας να αγκαλιάσετε το σχολείο μας και να στηρίξετε τη προσπάθεια του Συνδέσμου μας αλλά και των εκπαιδευτικών!

Σας ευχαριστώ

Μαρία Σάββα Χατζηχαραλάμπους 
2013